ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ – ΑΔΑ: ΨΧΤ146907Θ-40Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 09:23:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤ146907Θ-40Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου