ΧΕ-879 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΑ4Δ46907Θ-ΝΨ4

Θέμα: ΧΕ-879 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ4Δ46907Θ-ΝΨ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου