ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ "PCT BRAHMS ELECSYS" – ΑΔΑ: Ψ9ΖΖ46907Θ-ΠΘΓ

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ "PCT BRAHMS ELECSYS"
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 11:23:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΖ46907Θ-ΠΘΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου