ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ9Ξ546907Θ-7Ψ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 13:57:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ξ546907Θ-7Ψ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου