Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.553 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ9ΟΠ46907Θ-Δ8Ο

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.553 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 09:58:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΟΠ46907Θ-Δ8Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου