ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: Ψ9ΓΡ46907Θ-ΤΛ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:40:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΡ46907Θ-ΤΛ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου