Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ96146907Θ-37Δ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 10:01:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ96146907Θ-37Δ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου