Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ7ΒΕ46907Θ-9ΙΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 09:53:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΕ46907Θ-9ΙΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου