ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΒΟΥΖΗ ΖΩΗ) 2.4-4-2024 – ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ46907Θ-Ζ1Β

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΒΟΥΖΗ ΖΩΗ) 2.4-4-2024
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 10:12:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ46907Θ-Ζ1Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου