ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ , ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ – ΑΔΑ: Ψ6ΥΨ46907Θ-Α94

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ , ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 12:32:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΨ46907Θ-Α94
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου