Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΘΥ ΣΟΥΠΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ5Β646907Θ-5Τ7

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΘΥ ΣΟΥΠΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 13:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Β646907Θ-5Τ7
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου