Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ5Μ546907Θ-4ΟΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:04:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Μ546907Θ-4ΟΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου