ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: Ψ5ΚΓ46907Θ-8ΘΦ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:17:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΓ46907Θ-8ΘΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου