Ορισμός επιτροπής παραλαβής ΤΡΟΦΊΜΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024 – ΑΔΑ: Ψ4Ζ046907Θ-4ΟΦ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής ΤΡΟΦΊΜΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:34:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ζ046907Θ-4ΟΦ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου