ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 602mm GST60D, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΔΑ: Ψ4ΦΘ46907Θ-0ΜΑ

Θέμα: ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 602mm GST60D, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 14:57:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΦΘ46907Θ-0ΜΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου