Ορισμός επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων και ιατρικών αερίων για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024 – ΑΔΑ: Ψ45Ε46907Θ-Α0Ε

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων και ιατρικών αερίων για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:39:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45Ε46907Θ-Α0Ε
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου