ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 2.30-3-2024 – ΑΔΑ: Ψ44Θ46907Θ-3Τ4

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 2.30-3-2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:18:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44Θ46907Θ-3Τ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου