ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 3.20-1-2024 – ΑΔΑ: Ψ44Δ46907Θ-93Υ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 3.20-1-2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:22:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44Δ46907Θ-93Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου