ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΑΔΑ: Ψ3ΖΔ46907Θ-ΦΛ4

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΛΥΣΗ
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 09:14:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΔ46907Θ-ΦΛ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου