ΣΑΣΣΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: Ψ3ΘΑ46907Θ-ΦΥΚ

Θέμα: ΣΑΣΣΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 10:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΑ46907Θ-ΦΥΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου