Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ39546907Θ-Κ5Ι

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 13:59:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ39546907Θ-Κ5Ι
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου