ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ2Γ146907Θ-99Π

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 13:59:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Γ146907Θ-99Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου