ΧΕ-844 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ – ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ – ΕΙΔΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ -ΚΛΙΠ – ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ" , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ27Τ46907Θ-ΜΡΕ

Θέμα: ΧΕ-844 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ – ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ – ΕΙΔΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ -ΚΛΙΠ – ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ" , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ27Τ46907Θ-ΜΡΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου