Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (DOPPLER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ-Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ27546907Θ-3Ο0

Θέμα: Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (DOPPLER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ-Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 08:54:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ27546907Θ-3Ο0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου