ΧΕ-892 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1009/2023 – ΑΔΑ: Ψ1ΙΜ46907Θ-ΙΔΚ

Θέμα: ΧΕ-892 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1009/2023
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:54:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΜ46907Θ-ΙΔΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου