Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 150/2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ1Φ146907Θ-ΛΛΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 150/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 13:39:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Φ146907Θ-ΛΛΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου