ΧΕ-934 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ ΕΝΦΙΑ 2024 – ΑΔΑ: Ψ0ΛΤ46907Θ-ΟΥΖ

Θέμα: ΧΕ-934 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ ΕΝΦΙΑ 2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:54:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΤ46907Θ-ΟΥΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου