ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΑΙΟΣ 2024 – ΑΔΑ: Ψ04Τ46907Θ-ΕΧ8

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΑΙΟΣ 2024
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 12:12:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ04Τ46907Θ-ΕΧ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου