Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΞΙ746907Θ-ΑΩ6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 14:58:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙ746907Θ-ΑΩ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου