ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 4.24-3-2024 – ΑΔΑ: 9Β2Ζ46907Θ-ΨΕ3

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 4.24-3-2024
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 10:49:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β2Ζ46907Θ-ΨΕ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου