Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 238/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9Θ8Ι46907Θ-ΨΘ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 238/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 12:31:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ8Ι46907Θ-ΨΘ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου