ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ,ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡ. ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΣΨΤ46907Θ-ΖΜΦ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ,ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡ. ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 12:42:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΨΤ46907Θ-ΖΜΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου