Μεταφορά 8 παλετών ΜΑΠ από τις αποθήκες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: 9ΣΙΦ46907Θ-ΣΙ7

Θέμα: Μεταφορά 8 παλετών ΜΑΠ από τις αποθήκες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 14:26:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΙΦ46907Θ-ΣΙ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου