Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 716/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9Σ4Α46907Θ-Θ9Κ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 716/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 11:52:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ4Α46907Θ-Θ9Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου