ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 4.22-3-2024 – ΑΔΑ: 9ΡΦΤ46907Θ-Λ0Σ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 4.22-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΦΤ46907Θ-Λ0Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου