ΚΑΣΕΤΕΣ GENTAMICIN & VANCOMYCIN – ΑΔΑ: 9Ρ7346907Θ-03Ο

Θέμα: ΚΑΣΕΤΕΣ GENTAMICIN & VANCOMYCIN
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 11:28:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ7346907Θ-03Ο
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου