ΧΕ-841 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1989/2023 & 1557/2023& ΧΕ 1463/2023 & ΧΕ 727/2023 – ΑΔΑ: 9ΨΖΦ46907Θ-ΛΓΣ

Θέμα: ΧΕ-841 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1989/2023 & 1557/2023& ΧΕ 1463/2023 & ΧΕ 727/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΖΦ46907Θ-ΛΓΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου