ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ – ΑΔΑ: 9ΨΥΙ46907Θ-Ω5Τ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 09:20:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΥΙ46907Θ-Ω5Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου