Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΞΧ46907Θ-ΒΛ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 10:46:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞΧ46907Θ-ΒΛ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου