Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ψ6Ο46907Θ-ΤΓΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 13:14:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ6Ο46907Θ-ΤΓΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου