ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 22.5-4-2024 – ΑΔΑ: 9ΠΝΓ46907Θ-6ΤΡ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 22.5-4-2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 09:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΝΓ46907Θ-6ΤΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου