ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 7.13-3-2024 – ΑΔΑ: 9Π2Ζ46907Θ-Θ1Ρ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 7.13-3-2024
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2024 12:58:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π2Ζ46907Θ-Θ1Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου