ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 2. 25-4-2024 – ΑΔΑ: 9Π1Δ46907Θ-5ΨΤ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 2. 25-4-2024
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 08:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π1Δ46907Θ-5ΨΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου