Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ SODIUM CITRATE 1,8ML ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΩΩΦ46907Θ-ΝΟΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ SODIUM CITRATE 1,8ML ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 12:18:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΩΦ46907Θ-ΝΟΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου