Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 5.989τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 76.016τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» – ΑΔΑ: 9ΟΧΤ46907Θ-ΨΔΚ

Θέμα: Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 5.989τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 76.016τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 09:06:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΧΤ46907Θ-ΨΔΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου