ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 5.9-4-2024 – ΑΔΑ: 9ΟΧΡ46907Θ-ΧΜΞ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 5.9-4-2024
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 10:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΧΡ46907Θ-ΧΜΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου