Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.238 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΜΙΩ46907Θ-ΕΜ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.238 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 14:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΙΩ46907Θ-ΕΜ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου