Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 150/2024 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΜΦΑ46907Θ-3Λ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 150/2024 πράξη.
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 14:26:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΦΑ46907Θ-3Λ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου