ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 9ΛΘΒ46907Θ-Π2Ξ

Θέμα: ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 12:30:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΒ46907Θ-Π2Ξ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου