ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: "ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙ" Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22.7-4-2024 – ΑΔΑ: 9ΛΜΠ46907Θ-ΜΛ8

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: "ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙ" Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22.7-4-2024
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 10:05:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΜΠ46907Θ-ΜΛ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου